Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων

 

“Το ΚΟΕ αναφέρει ότι οι τιμές των βασικών ειδών έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι οι τιμές των ειδών πολυτελείας και προσθέτει ότι οι τιμές των βασικών αγαθών έχουν αυξηθεί πέραν του 12%, ενώ αυτές των ειδών πολυτελείας μόλις 4%.

Αναφέρει επίσης ότι το κόστος ζωής των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα αυξήθηκε πολύ περισσότερο απ' ό,τι το κόστος ζωής των νοικοκυριών με υψηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, ενώ το κόστος ζωής των νοικοκυριών στο πλουσιότερο 10% του πληθυσμού αυξήθηκε κατά μέσο όρο γύρω στο 4,3%, η αντίστοιχη αύξηση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά στο φτωχότερο 10% του πληθυσμού ήταν σχεδόν 9%.

Πάνε κάτω οι μισθοί

Για την επίδραση της οικονομικής κρίσης στους μισθούς, το ΚΟΕ, το οποίο επεξεργάστηκε στοιχεία από το 1ο τρίμηνο του 2008 μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2010, αναφέρει πως από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι υπήρξαν μεγάλες αυξήσεις στους ονομαστικούς (κυρίως λόγω ΑΤΑ) και πραγματικούς μισθούς, κάτι που δεν πρέπει να ωφέλησε καθόλου την κυπριακή οικονομία, αφού διάβρωσε την ανταγωνιστικότητά της. Προσθέτει πως είναι καθησυχαστικό το ότι μετά το 1ο τρίμηνο του 2010 οι πραγματικοί μισθοί όχι απλά σταμάτησαν να αυξάνονται αλλά ακολουθούν πτωτική πορεία.

Για τις εξαμηνιαίες αυξήσεις μισθών των δημόσιων υπαλλήλων με τις αντίστοιχες αυξήσεις όλων των εργαζομένων από το 1ο εξάμηνο του 2008 μέχρι το 1ο εξάμηνο του 2010, το ΚΟΕ αναφέρει ότι για τις μεγάλες αυξήσεις των μισθών το 2008 ευθύνεται σε κάποιο μικρό βαθμό περισσότερο ο ιδιωτικός απ' ό,τι ο δημόσιος τομέας, προσθέτοντας, όμως, ότι από το 2009 οι αυξήσεις των μισθών φαίνεται ότι οφείλονται σχεδόν εξολοκλήρου στις αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. “

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο παρακάτω:

Sigma Live | Όχι άλλες αυξήσεις στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων | Sigma Live

Δεν υπάρχουν σχόλια: