Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου συνεχίζεται

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, από το επόμενο έτος, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται δεν θα δικαιούνται ούτε το μισθό, ούτε τα επιδόματα των παλαιών. Δηλαδή αυτοί του 2010 δεν θα δικαιούνται όσα δικαιούνται εκείνοι του 2009.

Ο κόσμος που δεν γνωρίζει έχει στο μυαλό του εξωπραγματικές αμοιβές. Για παράδειγμα, υπερτονίζουν από την τηλεόραση περιπτώσεις υπαλλήλων που αμείβονται με υψηλές αποδοχές (λιγότερο από το 1% των συνολικών) και με βάση αυτή την αόριστη κατηγορία τιμωρούνται οι άλλοι, οι πολλοί που ήδη αμείβονται με μικρές αποδοχές.

Ασφαλώς όταν δεν επικρατεί μέσα σε έναν οργανισμό αξιοκρατία τότε ο οργανισμός δημιουργεί μια κουλτούρα αναξιοκρατίας και μη ισότητας που οδηγεί πολλούς στο να μην είναι παραγωγικοί και τους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς να καταρρέουν.

Από την άλλη μεριά δεν άκουσα σπουδαίες αντιδράσεις από την ΑΔΕΔΥ. Ουσιαστικά οι αντιδράσεις τους είναι ενοχικές. Δηλαδή αισθάνονται τύψεις που οι δημόσιοι υπάλληλοι με 20 χρόνια προϋπηρεσία αμείβονται μαζί με τα επιδόματα με 1500 ευρώ και θεωρούν ότι ίσως το καλύτερο είναι να μην πολυμιλάν γιατί θα τους τα κόψουν και αυτά;

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με καταγγελίες σε πολλούς φορείς ελεγχόμενους από το δημόσιο γίνονται μόνο προσλήψεις ημετέρων με αμοιβές πολλών χιλιάδων ευρώ κάθε μήνα.

Είμαι σίγουρος ότι σε λίγο, από το 2010 και μετά, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με το δημοσιουπαλληλικό κώδικα που μιλάει ρητώς για την αναγκαιότητα της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η πεποίθηση μου είναι ότι η μείωση αυτή των αποδοχών έχει στόχο να μην είναι πλέον ο δημόσιος τομέας ανταγωνιστικότερος του ιδιωτικού για τους εργαζόμενους παίρνοντας από αυτόν στελέχη.

Θα μπορούν όμως οι δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν νομίμως και δεύτερη εργασία για να ζούνε αξιοπρεπώς;

Ασφαλώς με τέτοια μέτρα μπαίνει ταφόπλακα στις όποιες ελπίδες βελτίωσης του δημοσίου τομέα.